Jacek Rostowski

W latach siedemdziesiątych Rostowski studiował stosunki międzynarodowe (1972- BSc), ekonomię i historię (1973-MA) na University College London. W 1975 roku uzyskał tytuł magistra z ekonomii na London School of Economics and Political Science. Za raz po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako wykładowca w School of Slavonic and East European Studies.

W latach 1988-1995 Rostowski pracował jako wykładowca w School of Slavonic and East European Studies, University of London, a w latach 1992-1995 jako pracownik Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science (LSE). W 1995 został profesorem mianowanym i dziekanem Wydziału Ekonomii na Central European University w Budapeszcie.

W latach 1989-1991 był doradcą ekonomicznym wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza. Na początku lat dziewięćdziesiątych doradzał również rządowi Federacji Rosyjskiej w sprawach polityki makroekonomicznej.

W latach 1995-2000 oraz 2005-2006 pełnił funkcję dziekana Wydziału Ekonomii w Central European University w Budapeszcie.

W okresie od 1997 do 2001 r. pełnił funkcję szefa Rady Makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów, a w latach 2002-2004 doradcy Prezesa NBP.

Od 2004 r. pracował także jako doradca zarządu Banku PEKAO S.A. (członkostwo zawieszone wraz z objęciem funkcji ministra finansów).

Rostowski jest jednym z założycieli Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) (członkostwo zawieszone wraz z objęciem funkcji ministra finansów).

16 listopada 2007 został ministrem finansów w rządzie Donalda Tuska. 25 lutego 2013 powołany został na urząd wicepremiera. Funkcje te sprawował do 27 listopada 2013 roku. 14 grudnia 2013 Jacek Rostowski został wybrany na członka zarządu krajowego PO, zaś 12 stycznia 2015 powołany w skład Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. 

W 2009r. został wybrany przez serwis "Emerging Markets" "Ministrem Finansów  Europejskich Rynków Wschodzących.’’ W 2013 otrzymał Nagrodę Kisiela w Kategorii Polityk „za rolę sapera gospodarki".

Jako profesor ekonomii jest autorem licznych publikacji poświęconych problematyce integracji Unii Europejskiej, polityce monetarnej, polityce kursowej i transformacji gospodarek postkomunistycznych.

Mówi płynnie po angielsku, francusku, rosyjsku i hiszpańsku. 

Wywiad z Min. Jackiem Rostowskim/ Cz. I - PO TV