Europejski Kongres Finansowy

Europejski Kongres Finansowy jest debatą o przyszłości bezpieczeństwa i stabilności Unii Europejskiej. Debatą o dobrych rozwiązaniach dla wspólnego sukcesu Polski i UE.

Organziowany w Sopocie w dniach 23- 25 czerwca, kongres po raz czwraty zgromadzi wybitnych ekspertów, polityków i przedstawicieli świata nauki i biznesu z Polski i ze świata. Europejski Kongres Finansowy to otwarty projekt, którego celem jest proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i  stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej.

Jacek Rostowski będzie moderatorem panelu "Czy możliwa jest dalsza integracja polityczna UE oraz wzrost konkurencyjności gospodarki europejskiej bez zapewnienia bezpieczeństwa finansowego?" Uczestnicy panelu zasrtanawiać się będą nad takimi zagadnieniami jak:

  • Czy Unia Bankowa jest szansą na silniejsza polityczną integrację Unii Europejskiej czy też stanowi ryzyko dezintegracji?
  • Czy Unia Bankowa może ograniczyć hazard moralny w europejskiej bankowości czy też przeniesie go z poziomu narodowego na europejski?
  • Czy i jak można ograniczyć przeregulowanie systemu finansowego w Unii Europejskiej?
  • Unia bankowa z perspektywy banku krajowego

 

Więcej info: http://www.efcongress.com/plPowrót do aktualności

Wywiad z Min. Jackiem Rostowskim/ Cz. I - PO TV